محصولات چاپ لارج فرمت

استند پارچه ای اسنیک

11,000,000 تومان   الی   13,000,000 تومان

میز کانتر پارچه ای تاشو

9,900,000 تومان   الی   10,900,000 تومان

چاپ کنواس ایندور 50*50

35,000 تومان   الی   50,000 تومان

چاپ کنواس ایندور 70*50

40,000 تومان   الی   60,000 تومان

چاپ کنواس ایندور 60*60

50,000 تومان   الی   60,000 تومان

چاپ کنواس ایندور 40*40

20,000 تومان   الی   40,000 تومان

مش لارج فرمت 150*100

170,000 تومان   الی   180,000 تومان

مش لارج فرمت 100*70

90,000 تومان   الی   100,000 تومان

مش لارج فرمت 50*70

60,000 تومان   الی   70,000 تومان

استیکر لارج فرمت 100*150

175,000 تومان   الی   185,000 تومان

استیکر لارج فرمت 100*70

90,000 تومان   الی   100,000 تومان

استیکر لارج فرمت 50*70

60,000 تومان   الی   70,000 تومان

پوستر کتد لمینت 100*70

90,000 تومان   الی   100,000 تومان

پوستر کتد لمینت 90*60

75,000 تومان   الی   85,000 تومان

پوستر کتد لمینت 40*60

50,000 تومان   الی   60,000 تومان

پوستر کتد لمینت 70*50

60,000 تومان   الی   70,000 تومان

پوستر کتد لمینت 35*50

350,000 تومان   الی   45,000 تومان

میز کانتر پارچه ای بیضی

2,900,000 تومان   الی   3,100,000 تومان

استند پارچه ای طرح تندیس

4,700,000 تومان   الی   5,000,000 تومان

استند پارچه ای طرح اس

4,800,000 تومان   الی   5,200,000 تومان

پوستر اسنپ

260,000 تومان   الی   300,000 تومان

میز کانتر تاجدار

740,000 تومان   الی   800,000 تومان

پاپ اپ تخت 3*4

9,000,000 تومان   الی   10,000,000 تومان

پاپ آپ منحنی 3*5

10,000,000 تومان   الی   11,000,000 تومان

پاپ آپ منحنی 3*4

9,000,000 تومان   الی   10,000,000 تومان

پاپ آپ منحنی 3*3

8,000,000 تومان   الی   9,000,000 تومان

پاپ آپ منحنی 2*3

4,300,000 تومان   الی   5,300,000 تومان

استند ایکس 200*90 سانتی متر

230,000 تومان   الی   270,000 تومان

رول آپ گردان نقره ای

1,180,000 تومان   الی   1,250,000 تومان

استند ایکس60*170 سانتی متر

165,000 تومان   الی   190,000 تومان