سازه های نمایشگاهی

استند پارچه ای اسنیک

11,000,000 تومان   الی   13,000,000 تومان

میز کانتر پارچه ای تاشو

9,900,000 تومان   الی   10,900,000 تومان

میز کانتر پارچه ای بیضی

2,900,000 تومان   الی   3,100,000 تومان

استند پارچه ای طرح تندیس

4,700,000 تومان   الی   5,000,000 تومان

استند پارچه ای طرح اس

4,800,000 تومان   الی   5,200,000 تومان

پوستر اسنپ

260,000 تومان   الی   300,000 تومان

میز کانتر تاجدار

740,000 تومان   الی   800,000 تومان

پاپ اپ تخت 3*4

9,000,000 تومان   الی   10,000,000 تومان

پاپ آپ منحنی 3*5

10,000,000 تومان   الی   11,000,000 تومان

پاپ آپ منحنی 3*4

9,000,000 تومان   الی   10,000,000 تومان

پاپ آپ منحنی 3*3

8,000,000 تومان   الی   9,000,000 تومان

پاپ آپ منحنی 2*3

4,300,000 تومان   الی   5,300,000 تومان

استند ایکس 200*90 سانتی متر

230,000 تومان   الی   270,000 تومان

رول آپ گردان نقره ای

1,180,000 تومان   الی   1,250,000 تومان

استند ایکس60*170 سانتی متر

165,000 تومان   الی   190,000 تومان